Privacy- en klachtenreglement

Beeld-Wijs stelt hoge waarde aan het bewaken van de privacy. Hiertoe is een Privacy-reglement opgesteld. Tevens is het  Klachtenreglement van de VvDC (Vereniging van Davis-Counselors) van toepassing.

Op alle werkzaamheden als onderaannemer van Saisi zijn de Algemene Voorwaarden van Saisi van toepassing. Daarnaast werk ik conform het Huishoudelijk Reglement van de VvDC .

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.