Kenmerken van ADHD en ADD

Een lijst met kenmerken die in meer of mindere mate voorkomen bij volwassenen met ADHDfilm in de war geeft de variëteit van symptomen weer. De ene volwassene met ADHD is de andere niet, daardoor kan de ene volwassene met ADHD hele andere kenmerken hebben dan de andere.

Bij volwassenen:

ADHD:

 • druk in hoofd, druk in lichaam
 • behoefte aan veel adrenaline, veel energie
 • snel verveeld, continue aandacht en uitdaging nodig
 • ongeduldig, rusteloosheid en snel gefrustreerd
 • creatief, intuïtief en intelligent
 • snel kunnen denken en zij zijn goed in het bedenken van oplossingen voor problemen
 • impulsief, enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken
 • zaken op het laatste moment laten aankomen, kan juist goed werken onder druk
 • verwerken van indrukken en prikkels kost tijd en energie, neiging zich terug te trekken om weer even in alle rust tot zichzelf te kunnen komen.
 • moeite met organiseren, dreigen het overzicht te verliezen
 • slordig werken of juist heel nauwkeurig op een stukje (hyperfocus)
 • moeite met het volgen van vaste procedures, volgt graag de eigen weg
 • piekert veel over allerlei zorgen en mogelijkheden, maar heeft weinig aandacht voor reële gevaren
 • stemmingswisselingen, pieken met enthousiasme en neiging tot depressie
 • onvolledig zelfbeeld, weinig idee van hoe andere mensen hem/haar zien

ADD:

 • door hun omgeving omschreven als “rustige, wat verlegen, bedachtzame, dromerige, mensen”
 • overzicht verliezen in situaties
 • moeite met de aandacht houden bij zaken die minder interesse wekken en juist enorm geconcentreerd bezig zijn met zaken die interessant zijn (hyperfocus)
 • vergeetachtig zijn
 • moeite hebben met het nemen van beslissingen en vervolgens ook met het tot in actie/beweging komen
 • verwerken van indrukken en prikkels kost tijd en energie. Hierdoor is hij/zij geneigd zich terug te trekken om weer even in alle rust tot zichzelf te kunnen komen
 • vooruitschuiven van taken en klusjes die niet heel interessant zijn, alles op het laatste moment laten aankomen
 • vaak te laat komen en makkelijk kunnen afdwalen in gesprekken
 • vaak creatief
 • kunnen snel denken en zij zijn goed in het bedenken van oplossingen voor problemen

Bij kinderen:

Tussen kinderen met ADHD bestaan net zoveel verschillen als tussen ‘gewone’ kinderen. Kinderen met ADHD verschillen ook in mate van ADHD-gedrag. Ze zijn dus niet altijd en ook niet allemaal even druk, impulsief of ongeconcentreerd. Bij kinderen met ADD is vooral de hyperactiviteit minder zichtbaar. De kinderen vertonen vaak een aantal van de volgende kenmerken:

ADHD:

 • moeilijk stil kunnen blijven zitten op hun stoel en in de klas
 • makkelijk afgeleid, neiging om af te haken tijdens instructie
 • moeilijk blijvend de aandacht kunnen richten op een werkje
 • moeilijk op hun beurt kunnen wachten
 • van de ene activiteit naar het andere hollen zonder iets af te maken
 • niet rustig kunnen spelen
 • overdreven veel praten of juist stil zijn, of hierin afwisselen
 • andere kinderen niet uit laten praten en niet luisteren naar wat anderen zeggen
 • creatief, intuïtief en intelligent
 • snel kunnen denken en zij zijn goed in het bedenken van oplossingen voor problemen.
 • impulsief, enthousiast en ongeremd, ook in het doen van uitspraken
 • behoefte aan veel adrenaline, veel energie
 • zich vaak in gevaarlijke situaties storten
 • anders reageren op straf en beloning
 • veel kwijtraken of vaak iets verliezen
 • zichzelf moeilijk onder controle kunnen houden
 • hebben vaker dyslexie en/of dyscalculie

ADD:

 • dromerig zijn, verwerken van indrukken en prikkels kost tijd en energie, neiging zich terug te trekken om weer even in alle rust tot zichzelf te kunnen komen
 • ze hebben meer dan gemiddeld moeite om aan het werk te gaan
 • ze slagen er niet in de aandacht bij de taak te houden, behalve als deze in hun ogen interessant is
 • hyperfocus: volledig opgaan in dat wat hen bezighoudt, waardoor ze vaak vergeten van taak te wisselen
 • passief lijken, lijken niet te luisteren als ze aangesproken worden
 • in gedachten vaak met twee of meer dingen tegelijk bezig
 • reageren vaak met “vertraging” op een prikkel van buitenaf. De informatie komt wel binnen, maar de prikkelverwerking duurt langer
 • vaak zijn ze fantasierijk, met een groot voorstellingsvermogen
 • ongeorganiseerd en vergeetachtig zijn, komen vaak te laat
 • schrijven huiswerk niet in de agenda (of schrijven het wel op maar kijken er nooit meer naar)
 • niet lijken te luisteren. Volgen aanwijzingen niet op, komen verplichtingen niet goed na.
 • raken vaak dingen kwijt, hebben het huiswerk niet bij zich
 • makkelijk afgeleid, neiging om af te haken of weg te dromen tijdens instructie in de klas
 • kunnen vaak niet vertellen wat er net geleerd is en moeite met het “produceren” van werk, ze snappen de leerstof wel, maar krijgen het niet op papier
 • lijken rustig, maar hebben last van “chaos” in het hoofd; meerdere gedachtes tegelijk
 • moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas. Ze hebben vaak weinig vrienden
 • staan niet graag in het middelpunt van belangstelling
 • hebben vaker dyslexie en/of dyscalculie