Beeld-Wijs

Het gaat niet vanzelf, waarom gaat het zo lastig?

Je begrijpt niet waarom het leren of leven in het huidig leer- en leefomgeving bij jezelf of je kind niet lukt en bij anderen wel. Om te kunnen leren en leven heb je een omgeving nodig, die je begrijpt en waarin je je veilig voelt. Dat geldt zowel voor een volwassene als voor een kind.

Sommigen passen echter slecht in ons huidige onderwijs systeem, zij leren op een andere manier dan dat de lesstof aangeboden wordt. Doordat het kind onbewust strategieën ontwikkelt om zich aan te passen, ontstaan leer en/of gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie en/of AD(H)D. Als ouder maak je je zorgen en het doet je pijn om het geworstel te zien van je kind. Kind zit niet lekker in zijn vel, is vaak gefrustreerd. Waar is je kind gebleven voordat het naar school ging?

“Mijn zoon was volkomen machteloos: ‘ik score slecht, ik kan er weinig aan doen’. Hij zat in die vicieuze cirkel en alles beïnvloedde elkaar. Hij voelde zich machteloos, slechte resultaten, hij kreeg steeds minder zin om naar school te gaan, nog slechtere resultaten. Die vicieuze cirkel moet je dan op een of andere manier zien te doorbreken.” 

Volwassenen met dyslexie, dyscalculie, ADHD en/of autisme hebben vaak al een leven met veel ups en downs achter de rug voordat de diagnose gesteld wordt. En het zou maar zo kunnen dat bij jou de diagnose niet gesteld is, maar je je wel herkent in de kenmerken. Je hebt hard je best gedaan te voegen naar de wensen van de omgeving. Des te frustrerender als dat niet lukt, of wel lukt maar het gaat ten koste van jezelf. Je staat steeds verder van jezelf. Je hebt strategieën ontwikkelt of gebruikt medicatie om zo goed mogelijk te blijven functioneren.

“Dat ik geholpen kon worden met dyscalculie! Ik heb altijd, overal een nee heb gehoord: dat er niets meer aan te doen is, dat heb je gewoon. Ik ben altijd voor dom gehouden. Dat was mijn enige twijfel, ga je straks tafels stampen met mij… ” 

Het zijn met name beelddenkers die leerproblemen en faalangst ontwikkelen. Dit komt omdat zij zich vaak dom en onbegrepen voelen met hun manier van denken. Met veel moeite proberen ze goede cijfers te halen voor bepaalde vakken. Gefrustreerd lukt dit maar niet. Door leerkrachten en ouders wordt dit, maar soms ook helemaal niet, herkent in de vorm van dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en/of autisme. 

De kracht en oplossing zit in jezelf

Het goede nieuws is, dat het brein zich ontwikkelt op basis van ervaringen, verleden én toekomst. Die ontwikkeling in je brein is stuurbaar. Het oplossingsgericht werken in de Davis counseling, training of coaching waarbij je jezelf vaardigheden leert, zorgt dat de sturing een kant opgaat die wel werkbaar is. Je wordt gestimuleerd de oplossing voor je probleem zélf te vinden, om gebruik te maken van de kwaliteiten en vaardigheden die je al in je hebt. Daardoor stimuleer je de ontwikkeling van jezelf en vergroot je je zelfvertrouwen.

“Ik heb geleerd dat je niet je zelf moet dwingen gefocust te zijn en dat je af en toe moet ontspannen anders wordt je ‘leerraam’ heel erg klein. Ik neem vaak een pauze als ik voel dat ik dat nodig heb, daarna ga ik verder leren en zo onthoud ik meer.”

Een counseling of coaching is voor mij als het begeleiden van iemand op zijn of haar eigen ontdekkingsreis. Kinderen en volwassenen gaan zelf ontdekken welke manier van denken zij gebruiken en hoe deze manier van denken voor hen problemen oplevert.

“Ik had nooit verwacht dat het op deze manier ging. Die zelfverzekerdheid die ik nu heb, de nieuwe Linda, die fop je niet meer. Als jij er niet was geweest, dan was ik nog klein gebleven.”

Leren gaat het beste als de linker- en rechterhersenhelft en de prefrontale cortex (regiekamer van de brein) en het lichaam goed met elkaar samenwerken. Als de communicatie tussen linker- en rechterhersenhelft vaak en lang hapert, zonder dat de prefrontale cortex dit proces controleert, heeft dat invloed op hoe de hersenen werken. En als je brein wel wil, echter je lichaam vertelt iets anders, heeft dat ook invloed op je hersenen. In een counseling of training wordt aan deze samenwerking gewerkt.

Waar bestaat een Davis counseling of coaching uit?

Een Davis counseling of coaching is gebaseerd op drie Davis® technieken. De speciale technieken binnen de Davis®-methode helpen je om controle te houden op hoe de verschillende delen van je brein samenwerken samen met je lichaam: oriënteren (focussen, aandacht richten), ontspannen (loslaten van spanning en frustratie), energiemeter (juiste energiebalans). Het gebruik van deze technieken wordt gedurende de counseling geoefend tijdens afwisselende en ook speelse activiteiten, die erop gericht zijn de verwarring en desoriëntatie te beperken. Je leert zelf deze technieken toe te passen, zodat je gemakkelijker kunt leren of om kunt gaan met deze maatschappij.

“Ik heb de tools geleerd en hoe ik ze moet gebruiken. Daardoor kan ik me beter focussen en concentreren in de klas. Eerst ging ik echt bij ieder klein dingetje dat gebeurde daar meteen naar kijken. Nu kan ik dat gewoon negeren. Het is nu gemakkelijker om bij mijn werk te blijven. Ik gebruik gedachte-foto’s voor woorden die ik moeilijk vind. We hebben ook veel spelletjes gedaan en dat was leuk.”

De werkwijze bestaat uit een intake waarna samen bekeken wordt hoe de counseling of coaching wordt ingericht aan de hand van je eigen leerdoelen (aantal dagen en periode). Gemiddeld duurt bijvoorbeeld een Davis dyslexie counseling 30 uur verdeeld over 5 dagen of meerdere dagdelen. Een Davis autisme counseling duurt in het algemeen veel langer. Een Davis training gericht op begrijpend lezen duurt gemiddeld 3 dagen.

Een counseling of coaching geeft kinderen, tieners en volwassenen de mogelijkheid om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. Op het moment dat je zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor veranderingen, zijn die ook blijvend. Dit is in mijn ogen en op basis van eigen ervaring een belangrijk verschil met andere methoden.

Kijk en leer anders met Davis counseling of coaching

Ik ga uit van de kracht van mensen die anders denken. Dit is anders dan methodes die de ‘moeilijkheden proberen te verhelpen’, blijven oefenen op de fouten en blijven leunen op het systeem zoals nu wordt aangeboden.

Gun jezelf, of je kind, een counseling of coaching waarbij er wordt gewerkt aan de oorzaak van de problemen en niet aan de symptomen! Dit heeft effect op het zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en leren en leven wordt weer een plezier: ‘wijs met beelden, wijs met mijn beeld!

“Onze dochter heeft zich enorm goed ontwikkeld gedurende de Davis training. Op emotioneel gebied en ook in haar taalontwikkeling. Ze is veel vrijer geworden, meer zichzelf!”

Je leert inzicht te krijgen in jouw manier van denken, leren en werken. Doordat de counseling of coaching helemaal gericht is op jou, persoonlijk, bereik je snel resultaten. Je gaat namelijk uit van wat je wél goed kan!

 

 

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.